woensdag, 17. december 2008 - 17:36

Delfzijl stelt nieuw klimaatprogramma vast

Delfzijl

gemeente Delfzijl heeft een nieuw Klimaatprogramma 2009-2012 vastgesteld. In het nieuwe klimaatprogramma ligt de nadruk op het duidelijker meewegen van klimaat en duurzaamheid bij bestuurlijke besluiten en meer duurzaamheid aanbrengen in de gebouwde omgeving. In het klimaatprogramma staan concrete projecten die de gemeente wil gaan uitvoeren.

én van die projecten is ‘Delfzijl Verlicht’, waarmee de gemeente ten minste vier procent energie wil besparen door gebruik te gaan maken van LED-verlichting en dimmen in de openbare verlichting. Hiervoor gaat de gemeente een pilot starten. Een ander voorbeeld van een project is het opwekken van duurzame energie binnen de gemeente, hierbij wordt gedacht aan het onderzoeken van de mogelijkheden om energie op te wekken uit golfslag in de Eems.

Met het klimaatprogramma kan de gemeente aanspraak maken op een rijkssubsidie van 130.000 euro uit de Stimuleringsregeling Lokale Klimaatinitiatieven (SLK). Bij de uitvoering wordt samengewerkt met de gemeenten Appingedam, Eemsmond en Loppersum en de provincie Groningen. Deze organisaties hebben grotendeels dezelfde doelen in hun (toekomstige) klimaatprogramma's.
Provincie:
Tag(s):