woensdag, 12. maart 2008 - 15:47

Demontage vliegtuigbommen in Koolhoven

Tilburg

In het gebied rondom de Stalhouderij Bien Venue, tussen de Bredaseweg en de spoorlijn Tilburg-Breda zijn twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Deze zijn ontdekt tijdens een onderzoek naar niet gesprongen explosieven dat daar ter plekke is uitgevoerd.

Na de ontdekking is door de Explosieven Opruimingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht bekeken wat de toestand van de bommen is. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er geen direct gevaar voor de omgeving is.

Op dit moment bestaat er dus geen noodzaak om de bommen direct te verwijderen. De Explosieven Opruimings Dienst gaat de bommen op zaterdag 12 april definitief verwijderen.

In het nog onbebouwde gebied Wijkevoort, tussen de Langenbergseweg en de Hultenseweg, zijn tot op heden ook drie zogeheten "niet gesprongen explosieven" gevonden. Deze zijn ontdekt tijdens een onderzoek naar niet gesprongen explosieven dat is uitgevoerd omdat
er in de toekomst nieuwe ontwikkelingen in dit gebied gepland staan. Na de ontdekking is door de Explosieven OpsporingsDienst van de Koninklijke Luchtmacht bekeken wat de toestand van de bommen is. Uit dit onderzoek kwam ook naar voren dat er ook hier geen direct gevaar voor de omgeving is.

Naar verwachting worden alle aangetroffen explosieven
in Wijkevoort in mei 2008 definitief geruimd. Bewoners in het gebied ontvangen hierover nader bericht als duidelijk is hoe en wanneer dit gaat gebeuren.
Provincie:
Tag(s):