woensdag, 17. december 2008 - 13:53

Den Haag eigenaar ADO-stadion

Den Haag

De gemeente Den Haag en de investeerder hebben een plan uitgewerkt
waardoor ADO Den Haag financieel op eigen benen komt te staan. Beide
partijen leveren daar een aandeel in. Dit heeft de gemeente Den haag woensdag 17 december bekendgemaakt.

Wethouder Sander Dekker van Onderwijs, Jeugd en Sport: “ADO Den Haag bevindt zich in een cruciale fase van wederopbouw. De derde stad van Nederland verdient een club die op het hoogste niveau kan meedraaien.

De gemeente Den Haag heeft een nieuw stadion gebouwd om de club in een goede uitgangspositie te brengen. Met de maatregelen die we nu nemen krijgt betaald voetbal in de Haagse regio de kans die het verdient.�

Oplossing financiële tegenslagen
Na het afsluiten van de jaarrekening over het seizoen 2007/08 bleek het negatieve eigen vermogen van ADO Den Haag ca. 6 miljoen euro slechter te zijn dan werd verwacht.

Incidentele posten zoals de inrichting van het stadion en het veiligheidssysteem bleken een wissel te trekken op de club. Ook werd duidelijk dat de huisvestingslasten zwaarder drukken dan werd verwacht.

De gemeente was in februari, samen met de investeerder, partij in de oplossing van de problemen die ADO Den Haag op het randje van een faillissement hadden gebracht. Het ligt dus in de rede dat beide partijen samen optrekken, bij het zoeken van een oplossing.

De gemeente is er nog steeds van overtuigd dat een voetbalclub die meedoet op het hoogste niveau belangrijk is voor het sociaal-maatschappelijke klimaat in de stad. Het draagvlak van de ADO Den Haag is groeiende. Het stadion functioneert, bezoekersaantallen nemen toe en de verhuur van business units en stoelen loopt goed.

Er zijn dus meerdere redenen waarom ook de gemeente meewerkt aan een oplossing. De gemeente draagt daarom 3 miljoen euro bij aan de nagekomen kosten die betrekking hebben op de veiligheidsaspecten en de inrichting van het pand.

Gemeente eigenaar van het hele stadion
Met de komst van de investeerder, eerder dit jaar, is de club een nieuwe weg ingeslagen. Daardoor zijn belangrijke organisatorische verbeteringen doorgevoerd. Maar het financiële fundament moet nog worden versterkt. Belangrijk onderdeel zijn de jaarlijkse vaste lasten van de club.

In het voorstel dat nu voorligt, wordt de gemeente eigenaar van het hele stadion. Uit het koopbedrag, 10 miljoen euro, lost de investeerder de lening af die nog op het hoofdgebouw rust. De gemeente verhuurt vervolgens het stadion aan ADO Den Haag.

De gemeente zal bovendien dekking ineens geven van het jaarlijkse tekort op de huur van ADO voor het hoofdgebouw, ad. 1,3 miljoen euro. De gemeentelijke lening van 6,3 miljoen aan de SSO vervalt. Daarvoor had de gemeente overigens een voorziening getroffen.

Met deze maatregelen worden de jaarlijkse lasten voor de club op een niveau gebracht waarmee de club financieel zelfstandig zou moeten kunnen functioneren.

Versterkt toezicht
Als eigenaar van het stadion stelt de gemeente voorwaarden aan de bestuurlijke relatie en de wijze waarop de financiële positie van ADO Den Haag wordt gevolgd. De gemeente versterkt het toezicht op de bedrijfsvoering, zodat eventuele problemen eerder gesignaleerd en aangepakt kunnen worden.

Ieder kwartaal zal daartoe overleg worden gevoerd waarbij ADO Den Haag openheid van zaken dient te geven over zaken als veiligheid, financiën en de maatschappelijke activiteiten van de club. Daarnaast krijgt de gemeente een zogeheten prioriteitsaandeel in ADO Den Haag.

De instemming van de gemeente is vereist bij het vaststellen van de begroting en investeringen en de gemeente kan een bindende voordracht doen voor de benoeming van een commissaris. Na vaststelling door de raad zullen de afspraken worden vastgelegd in een Memorandum of Understanding met SSO en ADO Den Haag.
Provincie:
Tag(s):