woensdag, 24. september 2008 - 15:10

Den Haag heeft 10 miljoen euro gereserveerd voor windmolenpark

Den Haag

Den Haag heeft 10 miljoen euro gereserveerd voor de bouw van twee windmolens op zee. De komende weken wordt een voorstel om financieel te participeren in het project Meewind nader uitgewerkt.

De molens - die deel moeten gaan uitmaken van een groter ‘park’ - hebben een capaciteit die groot genoeg is om 8000 huishoudens in Den Haag van elektriciteit te voorzien.

Het windmolenpark op de Noordzee is een initiatief van Meewind. Dit beleggingsfonds zet zich in voor de versnelde aanleg van een windmolenpark als middel tegen de klimaatverandering. Met het reserveren van tien miljoen euro is Den Haag de eerste gemeente die het principebesluit neemt om aan Meewind bij te dragen. Het stadsbestuur buigt zich binnen enkele weken over een nader uitgewerkt voorstel. Pas dan wordt een definitief besluit genomen.

De investering van tien miljoen euro sluit volgens wethouder Peter Smit van Milieu naadloos aan op de ambitie van de gemeente Den Haag om in het jaar 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. “Dat kunnen we bereiken door enerzijds slimmer en zuiniger met ons energieverbruik om te springen en anderzijds meer in te zetten op duurzame energieopwekking.�

Aardwarmte
Investeren in duurzame energie is geen nieuw gemeentelijk beleid voor Den Haag. Naast toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van zeewaterwarmte, geothermie (aardwarmte) en de inkoop van groene stroom, wordt al langer gezocht naar mogelijkheden om binnen de gemeentegrenzen te investeren in windenergie. Met name locaties langs de A4 zijn hierop onderzocht, maar bleken uiteindelijk toch ongeschikt.

Acceptatie
Ondertussen is de maatschappelijke acceptatie van windenergie op zee duidelijk toegenomen, constateert Smit. “Het streven is om over tien jaar tenminste 20 procent van de Haagse energiebehoefte duurzaam op te wekken. Gelet op het hoge rendement en de hoge kosteneffectiviteit lijkt windenergie op dit moment verreweg de beste optie.�
Provincie:
Tag(s):