vrijdag, 6. juni 2008 - 13:04

Den Haag moet investeren in Flevoland

Lelystad

Gedeputeerde en Provinciale Staten van Flevoland willen dat het Ministerie van Economische Zaken meer investeert in de jongste provincie van Nederland. Daarom hebben zij op 5 juni gezamenlijk een brief gestuurd naar de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Hierin geeft het bestuur van de provincie in zeven opmerkingen aan waar het op 24 juni tijdens het debat over effectiviteitverantwoording over moet gaan.

Het Flevolandse bestuur plaatst een aantal vraagtekens bij het huidige beleid van het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Zo schrijft het bestuur in de brief dat Flevoland verwaarloosd wordt door het landelijke beleid.

EZ gaat uit van een ‘piekenfilosofie’, waarin alleen Almere opgenomen is. De pieken geven aan wat kansrijke gebieden zijn in Nederland. Dat buiten Almere om Flevoland niet genoemd wordt in de filosofie, doet volgens het bestuur geen recht aan de ontwikkelingen en dynamiek van de regio.

Verder wil de provincie ook rijkssteun voor de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, aandacht voor het gemis van een universiteit, gemeentes van Flevoland op de steunkaart en wil ze meer invloed op het economische beleid in eigen regio. Waarom de regioconsulenten niet opnieuw in ere herstellen, zo stelt het bestuur.

Verder bouwen aan positie
De brief is een vervolg op het werkbezoek dat de statenleden van Flevoland begin maart brachten aan de Eerste Kamer. Tijdens het inhoudelijke gedeelte van dit bezoek werd onder andere van gedachten gewisseld over regionale economische ontwikkelingen.

Flevoland hoort bij programma Noordvleugel Randstad dat de sterke internationale dienstverlenende positie van dit gebied verder uit wil bouwen.

Realisatie kansrijke projecten
Door coalities met het ‘oude land’ zijn een aantal kansrijke piekenprojecten gerealiseerd. Bijvoorbeeld het bestrijden van infectieziekten en het verbinden van glasvezelnetwerken, de ontwikkeling van overslaghavens en een instituut voor kunstmatige intelligentie voor medische diagnoses.
Provincie:
Tag(s):