maandag, 21. april 2008 - 23:31

Den Haag ontmantelt 316 wietplantages

Den Haag

In 2007 werden er in Den Haag 316 hennepkwekerijen ontmanteld. Daarbij zijn in totaal 83.000 planten in beslag genomen met een straatwaarde van ruim € 11 miljoen. De politie heeft 199 mensen opgepakt. Verder is er voor ruim €150.000,- teruggevorderd aan uitkeringen bij mensen die betrokken waren bij de hennepteelt.

Hennepkwekerijen komen voor in alle stadsdelen. De kwekerijen vormen een gevaar voor de woonomgeving. Ze zorgen voor stank-, water- en geluidsoverlast en zijn brandgevaarlijk. Daarnaast wordt er voor de kwekerijen vaak illegaal elektriciteit afgetapt, wat uitval van stroom en kortsluiting kan veroorzaken.

Den Haag pakt de hennepkwekerijen snel, efficiënt en effectief aan via de Haagse hennepaanpak. De samenwerkende partijen ontruimen in teamverband meerdere kwekerijen achter elkaar op een dag. De partijen die samenwerken bij de aanpak van hennepkwekerijen zijn: Politie Haaglanden, Eneco, Gemeente Den Haag, Openbaar Ministerie, UWV, Belastingdienst Haaglanden en de woningcorporaties Vestia, Staedion, Haag Wonen, Wooninvest, Vidomes en Arcade.

Burgemeester Van Aartsen geeft aan dat Den Haag de hennepaanpak ook in 2008 doorzet. Hij roept Hagenaars op om niet te schromen contact op te nemen met de politie indien het vermoeden bestaat dat er een hennepkwekerij is gevestigd in hun straat, buurt of wijk.

De aanpak van hennepkwekerijen maakt onderdeel uit van het Haagse veiligheidsplan: “Een veilig Den Haag (2); een opdracht aan alle Hagenaars�. Dit plan beschrijft hoe Den Haag werkt aan veiligheid. In 2010 moeten de criminaliteit en overlast met 20-25% zijn gedaald en moet de Hagenaar zich veiliger voelen. Voor de gemeente Den Haag heeft dit hoge prioriteit.
Provincie:
Tag(s):