woensdag, 7. mei 2008 - 9:57

Denk bij het maaien om onze weidevogels

Weidevogels hebben het moeilijk in Nederland. De aantallen zijn de afgelopen jaren sterk teruggelopen. Vooral grutto, kievit en veldleeuwerik hebben het zwaar te verduren. Zo meldt de Provincie Fryslân.

Naast nestbescherming is volgens de Provincie het uitstellen van het maaien van graslanden één van de meest bekende maatregelen in de weidevogelbescherming. Door anders te maaien kan worden bijgedragen aan het behoud van de kenmerkende vogels in ons landschap.

De provincie Friesland en het Weidevogelverbond roepen agrariërs en loonwerkers op om de komende tijd voorzichtig te zijn met het maaien en rekening te houden met de weidevogels. Gedeputeerde Anita Andriesen: ‘Op dit moment broeden veel weidevogels op het boerenland. Ook lopen er al kuikens rond. Maaien veroorzaakt onrust en dode kuikens en dat is te verminderen door het nemen van kleine maatregelen.’
Provincie:
Tag(s):