maandag, 7. juli 2008 - 21:11

DeSmelt door onder vleugels gemeente

Assen

Het contract tussen de gemeente Assen en ondernemer van der Most is met ingang van 8 juli ontbonden. Van der Most is zijn contractuele verplichtingen niet nagekomen. De gemeente stelt alles in het werk om het zwembad open te houden. Hiertoe is al overleg gaande met een bedrijf dat daarin kan voorzien.

Van der Most weigert de overeenkomst na te komen die hij op 24 april met de gemeente heeft gesloten met betrekking tot de verhuur/verkoop van DeSmelt. Daarin was onder meer de huurprijs van het complex vastgelegd. Ook zou de ondernemer een lening uit 1997 van bijna anderhalf miljoen euro terugbetalen of een zekerheid daarvoor stellen. Omdat hij niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen is de overeenkomst ontbonden.

De gemeente probeert met man en macht het zwembad in elk geval open te houden. Personeelsleden met een vast arbeidscontract die werken bij de openbare bedrijfsonderdelen van DeSmelt worden in principe overgenomen.

Het College van B&W betreurt de situatie die is ontstaan. Er zijn de afgelopen maanden diverse gesprekken geweest waarin Van der Most gewezen is op zijn verplichtingen. Tot in een laat stadium is getracht businesscentrum De Koperen Hoogte in Zwolle van Van der Most als zekerheidsstelling aan te bieden. Een taxatierapport waaruit moest blijken dat de executiewaarde daarvan de schulden zou dekken kon op het afgesproken tijdstip –maandag 7 juli- niet worden overlegd.

De gemeente zal zo snel mogelijk een informatienummer bekend maken waarop mensen met vragen nadere informatie kunnen krijgen.
De gemeente start een procedure tegen Van der Most om hem alsnog te dwingen zijn financiële verplichtingen na te komen. De gemeenteraad is maandagavond op de hoogte gesteld.
Provincie:
Tag(s):