zondag, 15. juni 2008 - 13:07

Deventer maakt Masterplan Rielerenk-Douwelerkolk

Deventer

Voor het gebied Rielerenk-Douwelerkolk wordt door de gemeente Deventer een Masterplan opgesteld. Het Masterplan geeft in hoofdlijnen de gewenste inrichting van het gebied aan en benoemt ook de maatregelen die noodzakelijk zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Dit heeft de gemeente laten weten.

Op de Rielerenk is inmiddels het nieuwe Deventer Ziekenhuis gevestigd en zijn er plannen tot het ontwikkelen van een zorgboulevard tussen het Brinkgreventerrein en het Deventer Ziekenhuis aan de Nico Bolkesteinlaan. Daarnaast wordt aan de Oude Rielerweg een strook voor volkstuinen aangelegd.

Deventer wil verdere verstedelijking en versnippering van dit gebied tegengaan. Inzet is de ontwikkeling van een groene long of een mogelijk vijfde Deventer stadspark. De plannen moeten passen in de omgeving en daarom worden – waar mogelijk – sportpark De Rielerenk en de locatie Brinkgreven bij het proces betrokken.

De gemeente wil het Masterplan samen met de bewoners van de omliggende wijken en de direct belanghebbenden in het gebied opstellen. Daarom is inmiddels een klankbordgroep in het leven geroepen. Vanuit deze klankbordgroep kunnen wensen en ideeën van bewoners ingebracht worden.

Vertegenwoordigers vanuit Schalkhaar, de Rivierenwijk, Colmschate en de wijk Bekkumer hebben al toegezegd te willen deelnemen. Wooncoöperaties de Marken, Rentree, het platform Natuur en milieu en het waterschap Groot Salland participeren ook. Het Deventer Ziekenhuis en Adhesie zijn ook gevraagd voor deelname.

Planning
Begin juli wil de gemeente beginnen met het project. De aftrap staat in het teken van kennismaking en een verkenning van wensen en ideeën. Op basis hiervan worden een aantal mogelijke scenario’s uitgewerkt voor de inrichting van het gebied. Het college van burgemeester en wethouders zal dit najaar uiteindelijk een voorkeur aangeven.

Er volgt dan een formele inspraakprocedure, waarop elke burger van de gemeente Deventer kan reageren. De gemeenteraad stelt, als alles volgens planning verloopt, in februari/maart 2009 Het Masterplan vast.
Provincie:
Tag(s):