vrijdag, 25. januari 2008 - 8:51

Diabeteszorg voor ruim 12.000 patiënten

Arnhem

Het opstarten van Zorggroepen is een nieuwe ontwikkeling in de eerste lijn. In de regio Arnhem is recentelijk met ruim 170 huisartsen de grootste Zorggroep van Nederland ontstaan. De Zorggroep richt zich vooralsnog op de diabeteszorg en wil ervoor zorgen dat er goed afgestemde diabeteszorg geleverd wordt in de eigen praktijk van de huisarts, dichtbij de patiënt.

De huisartsen zullen door de Zorggroep worden ondersteund bij het optimaliseren van de zorg. In de toekomst zal ook de zorg voor andere patiëntengroepen, zoals COPD patiënten, vanuit de Zorggroep worden aangeboden en ondersteund.

Een Diabetes Zorggroep bestaat uit huisartsen die vanuit hun eigen praktijk nauw samenwerken met diabetesverpleegkundigen, diëtisten, internisten en oogartsen. De huisarts behoudt de regie en zorgt ervoor dat voor iedere patiënt met diabetes goede diabeteszorg wordt gerealiseerd waarin duidelijke samenwerkingsafspraken worden gemaakt tussen alle zorgverleners.

Het is van groot belang dat de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners én de patiënt optimaal is om de patiënt in een goede gezondheidstoestand te houden. Dit is belangrijk om complicaties van diabetes, zoals een hartinfarct of een beroerte, maar ook blindheid, voetamputatie of nierdialyse te voorkomen.

Het aantal diabetes patiënten zal in de nabije toekomst fors toenemen. Om goede zorg te kunnen blijven bieden aan deze groeiende groep patiënten is naast goede samenwerking ook een gestructureerde organisatie van de diabeteszorg noodzakelijk. De huisarts krijgt vanuit de Zorggroep ondersteuning om de diabeteszorg zo goed mogelijk te organiseren in de eigen praktijk, dichtbij de patiënt.

Het zorgproces wordt in de huisartsenpraktijk ondersteund door een elektronisch patiëntendossier waarin de huisarts de gegevens van de patiënt kan vastleggen. De kwaliteit van de diabeteszorg wordt door gebruik van het elektronisch patiëntendossier inzichtelijk. In de toekomst zullen ook de overige zorgverleners die betrokken zijn bij de diabeteszorg en de patiënt gebruik kunnen maken van het elektronische patiëntendossier zodat de samenwerking verder kan worden geoptimaliseerd.
Provincie:
Tag(s):