donderdag, 20. november 2008 - 15:17

Dienstverleningsprimeur voor Terneuzen

Terneuzen

Terneuzen heeft als eerste Nederlandse gemeente het Antwoord©-convenant ondertekend. Met dit convenant geeft Terneuzen aan het Antwoord©-concept te onderschrijven en zich eraan te committeren.Volgens dit dienstverleningsconcept zijn gemeenten vanaf 2015 een herkenbaar en toegankelijk loket voor nagenoeg alle vragen aan de overheid.

Het convenant is donderdagmiddag in Terneuzen ondertekend door wethouder Co van Schaik en Robert Jansen (programmadirecteur van Overheid heeft Antwoord©).Concreet betekent het convenant voor burgers en ondernemers in Terneuzen dat zij in de toekomst via één telefoonnummer (het 14+ netnummer) de gemeente kunnen bereiken. Terneuzen gaat gebruikmaken van dit 14+ netnummer en ook van een grote kennisbank (de Antwoord© Contentcollectie). In deze kennisbank zitten naast gemeentelijke vragen ook vragen en antwoorden van andere overheidsinstanties, zoals ministeries, waterschappen en provincies. Op die manier kunnen gemeenten in de toekomst allerlei overheidsvragen direct beantwoorden, zowel gemeentelijke vragen als vragen die gericht zijn aan bijvoorbeeld een ministerie of een waterschap.

Onderdeel van vraaggericht werkenHet Antwoord©-concept is bij de gemeente Terneuzen een onderdeel van het vernieuwen van de dienstverlening zodat deze meer gericht is op de klant, ook wel ‘vraaggerichter’ werken genoemd. Deze werkaanpak voert de gemeente in om beter aan vragen van klanten tegemoet te komen. Zo is de gemeente, naast het invoeren van het Antwoord©-concept, ook bezig met het bouwen van nieuwe publieksbalies, het ontwikkelen van digitale dienstverlening en het verminderen van regels van de gemeente.
Provincie:
Tag(s):