maandag, 23. juni 2008 - 10:43

Dierenbescherming maakt zich zorgen om brandveiligheid

Eersel

De Dierenbescherming maakt zich grote zorgen over het toenemende aantal grote stalbranden in ons land. Afgelopen dinsdag nog kwamen 1.300 varkens om bij een brand in het Brabantse Eersel. Het was maar liefst de vierde stalbrand in tien dagen tijd.

Een korte inventarisatie van de Dierenbescherming toont een sterke jaarlijkse toename, reden waarom zij de noodklok luiden. Het aantal dieren dat door stalbranden omkomt, stijgt bijna ieder jaar. De afgelopen 2,5 jaar kwamen in totaal 374.000 dieren om.

Alleen dit jaar al zijn bijna 111.000 slachtoffers onder het vee gevallen, dat betekent gemiddeld bijna 14.000 slachtoffers per stalbrand. Vooral kippen en varkens zijn het slachtoffer. Begin juni verloren duizend varkens en nog eens 60.000 kippen in respectievelijk Heeswijk-Dinther en Castenray het leven bij branden en in Blaricum stierven 110 ooien en lammeren bij een brand in een schaapskooi.

Opmerkelijk is dat in een land waar inmiddels jaarlijks 450 miljoen dieren bedrijfsmatig worden gehouden, de brandveiligheidsvoorschriften zich uitsluitend concentreren op de veiligheid voor mensen. Die voorschriften staan onder andere in het Bouwbesluit van het ministerie VROM en in de aanvullende bouwverordeningen van de gemeentes. Een gebouw met bedrijfsmatig gehouden dieren heeft zoals dat heet een `industriefunctie'. Daarmee worden koeien, varkens, kippen en bijvoorbeeld ook konijnen gelijkgesteld aan productiemiddelen, aan machines.

De Dierenbescherming neemt het initiatief en nodigt de ministeries van VROM en Binnenlandse Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en LTO-Nederland, uit om te praten over een drastische verbetering van de brandpreventie en -bestrijding in de veehouderij. Zo moeten veestallen een aparte categorie worden, waarvoor strengere regels gelden met betrekking tot gebruik van brandwerende materialen en voorzieningen voor brandpreventie en -bestrijding. Ook moet er serieus gekeken worden naar betere mogelijkheden om bij brand dieren snel te evacueren. Wij verwijzen hierbij naar Engeland en de VS, waar al wel aparte regelgeving voor landbouwdieren geldt.
Provincie:
Tag(s):