maandag, 8. december 2008 - 10:20

'Dierenbeulen moeten vaker en zwaarder bestraft worden'

Den Haag

Dierenbeulen moeten vaker en zwaarder bestraft worden. Ook moet het mogelijk zijn daders een levenslang verbod op het houden van dieren op te leggen.

Dit blijkt uit onderzoek van de Dierenbescherming naar hoe de Nederlandse bevolking denkt over het bestraffen van dierenmishandeling en -verwaarlozing.

Uit een onderzoek van de Dierenbescherming onder Nederlanders blijkt dat 98% vindt dat mensen die dieren verwaarlozen of mishandelen gestraft moeten worden. Eenderde van de respondenten denkt dat dierenbeulen er in Nederland echter ongestraft mee wegkomen. Bijna 60% geeft aan de huidige straffen voor dierenmishandeling (maximaal 18.500 euro geldboete of een gevangenisstraf van maximaal 3 jaar) te laag vindt en vrijwel niemand (86%) denkt dat deze straffen vaak worden opgelegd.

Bijna 90% van de bevolking vindt dat de rechter de mogelijkheid moet krijgen om daders een houdverbod op te leggen als zelfstandige straf en zo'n 60% vindt dat dit houdverbod levenslang moet zijn. En als men, ondanks dit houdverbod, toch weer dieren gaat houden, dan wil ruim 80% dat de nieuwe dieren in beslag worden genomen.

Directeur Frank Dales van de Dierenbescherming zegt dat zijn organisatie aan de vooravond van de behandeling van de nieuwe 'Wet dieren' de tijd rijp acht om de politiek te confronteren met het slappe Nederlandse vervolgingsbeleid als het gaat om dierenmishandeling.

Op dit moment heeft de rechter alleen de mogelijkheid om tot het opleggen van een verbod op het houden van dieren over te gaan als zogenaamde 'bijkomende voorwaarde' bij een voorwaardelijke straf, bijvoorbeeld een geldboete. Houdt de betreffende persoon dan tóch weer dieren, dan dient hij de geldboete te betalen. Het verbod om dieren te houden komt dan direct te vervallen. De Dierenbescherming wil hier vanaf en pleit voor een houdverbod als zelfstandige straf. In andere landen zoals Groot-Brittannië en Frankrijk is dit systeem al succesvol ingevoerd.
Provincie:
Tag(s):