dinsdag, 19. februari 2008 - 20:56

Dieversluis trefpunt voor de toerist in Drenthe

Diever

Met een feestelijke bijeenkomst geeft stichting DBF donderdag de aftrap voor de restauratie, bouw en verbouw van het toekomstig toeristisch Transferium Dieversluis. Na een intensieve voorbereidingstijd is het project Dieversluis onlangs van start gegaan.

Het doel van dit project is het stimuleren van de toeristische recreatieve ontwikkeling in het gebied, het realiseren van extra werkgelegenheid en een kwalitatieve upgrading van het gebied. Om dit te realiseren wordt de bestaande bebouwing gerestaureerd en verbouwd en zal tevens nieuwbouw plaatsvinden.

De komst van een restaurant, bed & breakfast, verschillende ambachtslieden (waaronder een glaskunstenaar en een bronsgieter) en mogelijk een botenbouwer moeten de aanzet geven voor een toeristisch-recreatieve impuls.

Stichting DBF is initiatiefnemer van dit project en neemt de exploitatie van Dieversluis voor haar rekening. Daarmee is DBF financieel risicodrager, maar directeur Anno van der Broek ziet dat met vertrouwen tegemoet: “Vanaf het eerste moment dat wij bij dit project betrokken zijn, heb ik er iedere keer een goed gevoel bij gehad. Het biedt veel kansen.�

Het Dieversluis project is een samenwerkingsverband van Stichting DBF met de provincie Drenthe en de gemeente Westerveld. De provincie wil in een later stadium een passantenhaven realiseren met zo’n 25 ligplaatsen. Hiermee wordt Dieversluis uitgebouwd tot trefpunt van de toerist die te water of ter land Drenthe wil verkennen. Ook het rijk en Europa investeren in dit project.
Provincie:
Tag(s):