vrijdag, 11. juli 2008 - 2:07

Digitale flitspalen operationeel

Apeldoorn/Zutphen

De digitale flitspalen voor snelheidscontrole aan de Jachtlaan in Apeldoorn en de Weg naar Voorst (N345) in Zutphen zijn sinds 1 juli operationeel. De flitspaal aan de Jachtlaan in Apeldoorn is in juli 2007 nieuw geplaatst, maar door logistieke en technische problemen werkte de flitspaal tot voor kort niet.

Deze problemen zijn nu opgelost. De digitale flitspaal aan de Weg naar Voorst, even buiten de bebouwde kom van Zutphen, vervangt de oude analoge flitspaal die daar stond.

In de nieuwe generatie flitspalen zitten geen filmrollen meer, omdat het hele proces digitaal verloopt. De verwerking van de gegevens kan dus sneller en efficiënter plaats vinden.

Een opvallend detail is dat de nieuwe digitale flitspaal niet langer flitst, maar gebruik maakt van een infrarood camera.

Vooral in woonwijken leidde de flits nogal eens tot opmerkingen van bewoners. Het flitslicht zou hinderlijk zijn en tot schrikreacties leiden. Ook weggebruikers klaagden daarover. Vooral ‘tegenliggers’ konden het flitslicht als verblindend ervaren. Dat is op beide wegen met de nieuwe flitspaal nu dus verleden tijd.

Het is de bedoeling dat alle analoge flitspalen in de regio Noord- en Oost-Gelderland binnen enkele jaren worden vervangen door de digitale snelheidsmeters.

In Nederland wordt intensief op snelheid gecontroleerd. Snelheidscontroles vinden om drie redenen plaats. Allereerst omwille van de verkeersveiligheid, want snelheid speelt een rol bij élk verkeersongeval.

Het milieu is een tweede reden: hoe sneller een voertuig rijdt, hoe hoger het brandstofgebruik, hoe meer CO2-uitstoot en hoe meer geluidsoverlast. De derde reden is mobiliteit. Files ontstaan minder snel als weggebruikers met ongeveer dezelfde snelheid rijden. Bovendien is de kans op ongelukken kleiner. Ook dat scheelt files, want bijna 13% van de files in ons land is direct te wijten aan een ongeval.
Provincie:
Tag(s):