zaterdag, 16. augustus 2008 - 20:27

"Digitale tachograaf is ramp voor chauffeurs"

Ondernemersvereniging EVO brengt ieder jaar een top-10 van overbodige regels en administratieve lasten uit. In de nieuwe lijst van 2008 staan de grootste ergernissen van 30.000 bedrijven die goederen te vervoeren hebben. Met stip op nummer één staat de digitale tachograaf. Dit apparaat registreert alle rij- en rusttijden van vrachtautochauffeurs. De invoering hiervan is uitgelopen op een ramp.

Algemeen directeur Dick van den Broek Humphreij: “Het apparaat geeft voor de chauffeur enorm veel stress, omdat hij continu de kans loopt op boetes als door een file of gebrek aan parkeerplaatsen de rijtijd wordt overschreden. Daarbij kan hij boetes krijgen die oplopen tot duizenden euro’s. Chauffeurs zitten continu te rekenen hoe ver ze nog kunnen rijden tot aan een veilige parkeerplaats. Wij vragen het kabinet om deze en de andere negen knelpunten met spoed aan te pakken. Dit is hét moment om door te pakken, want zowel onze top-10 als het onlangs verschenen rapport ‘Weg Belemmeringen’ laten zien dat het wegnemen van lasten in een paar maanden geregeld kan worden.�

Op nummer twee staan de verschillen in wet- en regelgeving binnen de Europese Unie. Van één interne markt is nog lang geen sprake. Zo kent ieder land haar eigen rijverboden, eigen tolheffingssysteem en eigen uitrustingseisen aan voertuigen. Maar ook de handhaving is verre van eenduidig, bijvoorbeeld als het gaat om het vastzetten van lading. De logistiek wordt door al deze verschillen enorm verstoord.

Op de derde plaats staan de vertragingen door niet op elkaar afgestemde controles bij import. De vierde plaats wordt ingenomen door de nieuwe verpakkingsbelasting. Deze nieuwe belasting is halsoverkop ingevoerd en zorgt voor veel onduidelijkheden en administratieve lasten. Positief is dat staatssecretaris De Jager diverse vereenvoudigingen heeft aangekondigd waaronder een uitzondering voor logistieke hulpmiddelen zoals pallets en kratten. De vijfde plaats wordt ingenomen door de diverse voertuigbeperkingen die ons land rijk is. Alleen al de beperking van het gebruik van 45-voet ISO containers tot uitsluitend binnenlands vervoer kost het bedrijfsleven 70 miljoen euro per jaar omdat er meer ritten nodig zijn om dezelfde hoeveelheid goederen te vervoeren.

Een oude bekende in de top-10 is de verplichte rittenregistratie waar 75.000 werknemers met een bestelauto dagelijks op zitten te zwoegen. Een eerdere toezegging van het kabinet om deze administratieve last te verlichten, heeft nog geen resultaat gehad. Het is zaak dat het kabinet hier dit jaar nog werk van maakt, zoals ook in het rapport ‘Weg Belemmeringen’ wordt aangegeven. Hetzelfde geldt voor de afvalstoffenregeling op nummer 9. Deze regeling staat al op de kabinetslijst van te snoeien regelgeving, maar er is nog niets gebeurd.

Goed nieuws is er ook. Het CBS heeft het aantal verstuurde verkeers- en vervoerenquêtes drastisch verlaagd en werkt nog aan verdere lastenverlichtingen. De verplichte verkeers- en vervoerenquête blijft een administratieve last, maar staat hierdoor niet meer in de top-10. Ook het probleem van het terugvragen van buitenlandse BTW staat dit jaar niet in de lijst, omdat in Brussel is geregeld dat bedrijven vanaf 2010 de buitenlandse BTW bij de eigen Belastingdienst kunnen terugvragen.
Categorie:
Tag(s):