vrijdag, 28. maart 2008 - 17:42

Dijksma bezoekt drietalige school in Fryslân

Vrijdag bracht staatsecretaris voor primair onderwijs Sharon Dijksma samen met gedeputeerden Jannewietske de Vries en Tineke Schokker van Fryslân een kort maar intensief werkbezoek aan drietalige school It Twaspan in Terkaple. Hoofddoel van het bezoek was voor de staatssecretaris zich goed te laten informeren over de praktijk van het primair onderwijs in Fryslân.

De staatssecretaris en de gedeputeerden werden op bijzondere en passende wijze door de leerlingen van It Twaspan in 3 talen ontvangen. Tijdens een lunchgesprek in de school zijn onder andere de raakvlakken tussen het project Boppeslach van de provincie en de kwaliteitsagenda van Dijksma besproken.

Ook het integraal taalbeleid is toegelicht en er is gesproken over het gezamenlijk, dus rijk en provincie samen, oppakken van projecten op het terrein van de kwaliteit van het primair onderwijs. Elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Om het beeld van het Friese basisonderwijs compleet en vooral ook concreet te maken, volgde na de lunch een rondleiding door de school. Het enthousiaste team schetste met een keur aan praktijkvoorbeelden een helder beeld van onderwijs in Fryslân.

Gedeputeerde Schokker vond het werkbezoek nuttig en verhelderend: “zowel de staatssecretaris als mijn collega en ik hebben een hoop nieuwe informatie opgedaan, waarmee we aan de slag kunnen�. Ook staatssecretaris Dijksma reageerde enthousiast op wat zijn te horen en te zien kreeg.
Provincie:
Tag(s):