donderdag, 29. mei 2008 - 13:55

Dijkversterking bij Saeftinghe van start

Projectbureau Zeeweringen begon afgelopen week met de versterking van de dijken langs de Melo-, Kleine Molen- en Kruispolder bij Saeftinghe. Door een kort geding over de gunning van het werk liep de start enige vertraging op. Aannemer N. Kraaijeveld BV uit Sliedrecht kreeg de opdracht.

De aanvang van het werk krijgt een officieel tintje. Op donderdag 5 juni om 10.30 uur geeft Karel Martinet, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuws- Vlaanderen, het officiële startsein. Plaats van deze handeling is de directiekeet aan het haventje te Paal.

De planning voor oplevering van het werk, op 1 november 2008, blijft ondanks de vertraging ongewijzigd. Wel is de fasering enigszins aangepast. Om de zomerdrukte in het haventje te ontzien, wilde het projectbureau het plaatsen van nieuwe damwanden in de dijk bij het haventje van Paal voor 1 juli klaar hebben. Dit blijkt niet haalbaar.Deze werkzaamheden zijn nu uitgesteld tot na het hoogseizoen.

Projectbureau Zeeweringen Projectbureau Zeeweringen is een samen-werkingverband van Rijkswaterstaat, waterschap Zeeuwse Eilanden en waterschap Zeeuws-Vlaanderen. Het projectbureau versterkt de steenbekleding van de dijken langs de Ooster- en Westerschelde, in totaal ruim 325 kilometer.

De steenbekleding wordt versterkt, omdat deze niet aan de wettelijk norm voldoet. Er is geen acuut gevaar voor de veiligheid van Zeeland.

Het project moet afgerond zijn in 2015.
Provincie:
Tag(s):