maandag, 25. augustus 2008 - 19:50

Dijkversterking Kruiningen- en Zimmermanpolder

Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft dijkversterkingplannen opgesteld voor de Kruiningen- en Zimmermanpolder. Deze plannen liggen van 28 augustus tot 9 oktober aanstaande ter inzage. Op 15 september organiseert het waterschap samen met de gemeente Reimerswaal een infor-matieavond om de plannen toe te lichten.

De Kruiningenpolder in Hansweert en de Zimmermanpolder in Rilland zijn volgens onderzoek niet sterk genoeg om aan de wettelijke veiligheidsnorm te voldoen. Het waterschap gaat deze twee dijkvakken daarom versterken. De dijkversterkingplannen zijn te downloaden via www.wze.nl op de pagina Kruiningen- en Zimmermanpolder. Daarnaast zijn de plannen van 28 augustus tot 9 oktober te bekijken bij de volgende inzagepunten:

· Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, Middelburg
· Provincie Zeeland, Abdij 6, Middelburg
· Gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, Kruiningen

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze schriftelijk indienen bij het waterschap. Daarnaast is er tijdens de informatieavond van 15 september aanstaande gelegenheid om mondeling in te spreken. De avond start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. De gelegenheid zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Reimerswaal.

De plannen zijn onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit is een initiatief van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&M). Financiering wordt mede vanuit dit programma geregeld. De dijken van de Kruiningen- en Zimmermanpolder worden overslagbestendig ge-maakt. In Kruiningen wordt de dijk landwaarts opgehoogd met 1.5 meter en in de Zimmerman-polder met 1 meter.

De dijken moeten na de versterking de komende vijftig jaar bestand zijn tegen weer en wind. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de werkzaamheden in maart 2009 beginnen. De dijk in de Kruiningenpolder zou dan voor de zomervakantie in 2009 gereed zijn, het werk aan de dijk in de Zimmermanpolder kan oktober volgend jaar afgerond zijn.
Provincie:
Tag(s):