dinsdag, 8. april 2008 - 10:44

Dikkie Dik viert 30e verjaardag in FlevoMeer Bibliotheek Dronten

Dronten

Dikkie Dik is dit jaar 30 geworden. De bibliotheek Dronten viert dit met een verjaardagsfeestje. Op woensdag 23 april om half drie zijn alle kinderen vanaf 3 jaar van harte welkom. Er wordt voorgelezen, geknutseld en nog veel meer.
Tevens is deze woensdag de afsluiting van de Voorleesmiddagen van dit seizoen. Op woensdag 5 september beginnen we weer met elke week voorlezen op de jeugdafdeling van 14.30 – 15.00 uur.

Aanpassing AVI niveau boeken in bibliotheek Dronten.

Wat de boeken betreft is er één en ander veranderd, want vanaf 1 april 2008 zijn de eerste leesboekjes in de bibliotheek ingedeeld volgens de nieuwe AVI-aanduidingen. De niveaubepaling voor AVI-boeken in het nieuwe systeem wordt op een andere manier getoetst door CITO. De aanduiding AA komt te vervallen en wordt vervangen door de letters S, M en E. Deze letters staan voor Start, Midden groep … en Eind groep….Het kan zijn dat bijvoorbeeld een AVI-1 boek kan veranderen in niveau START of in niveau M3. In de bibliotheek hangt bij de bibliotheekkasten van de eerste leesboekjes een korte uitleg.
Provincie:
Tag(s):