vrijdag, 23. mei 2008 - 21:09

Diploma’s aan inburgeraars uitgereikt

Emmen

Tijdens een feestelijke bijeenkomst vrijdag in het Drenthe College heeft wethouder Jumelet (Integratie) van de gemeente Emmen diploma’s uitgereikt aan veertien vrouwen die het inburgeringsexamen met goed gevolg hebben afgesloten.

Jumelet is trots op de cursisten: “Het is belangrijk dat vrouwen meedoen in de samenleving. Ik hoop dat deze cursus niet het eindpunt is maar dat u misschien wel verder gaat leren zodat u uw talenten volledig kunt gebruiken en inzetten�. Het Drenthe College heeft de inburgeringslessen verzorgd.

Naast deze veertien vrouwen hebben ook vijf mensen het staatsexamen gehaald en twee personen het KNS-diploma (Kennis Nederlandse Samenleving). Daarnaast wachten elf vrouwen nog op de uitslag van het examen.

Sinds 1 januari 2007 geldt door de invoering van de Wet Inburgering een algemene inburgeringplicht voor alle nieuwkomers en vreemdelingen die duurzaam in Nederland verblijven (oudkomers), als zij niet uit de Europese Unie, Zwitserland of de Europees Economische ruimte komen en als zij tussen de 16 en 65 jaar zijn. In de wet staat de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeraar centraal. De gemeente heeft als taak de inburgeringplichtigen te informeren, controleren en faciliteren.
Provincie:
Tag(s):