maandag, 30. juni 2008 - 10:06

Directiewisseling Afrika Museum

Berg en Dal

Ineke Eisenburger, directeur van het Afrika Museum in Berg en Dal, zal in verband met een vervroegd pensioen per 1 november 2008 met de VUT gaan en op 19 november afscheid nemen. Zij is ruim 41 jaar aan het museum verbonden geweest en zal worden opgevolgd door Irene Hübner.

Onder leiding van Ineke Eisenburger is het Afrika Museum niet alleen letterlijk gegroeid, maar heeft het instituut zowel nationaal als internationaal een grote reputatie verworven. Eisenburger vernieuwde het buitenmuseum en bouwde het binnenmuseum uit met een expositieruimte voor hedendaagse kunst, een auditorium en een multifunctioneel atrium.

Ze wist telkens opnieuw met inspirerende en dikwijls innovatieve tentoonstellingen een breed publiek voor Afrika te interesseren. Naast de traditionele Afrikaanse kunst kocht Eisenburger als eerste directeur van een volkenkundig museum structureel hedendaagse kunst aan, een onderwerp waarmee ze haar tijd vooruit was.

Inmiddels hoort hedendaagse kunst tot de speerpunten in het beleid van het Afrika Museum. Ineke Eisenburger heeft Afrika niet opgesloten in het verleden, maar de nadruk altijd gelegd op de fascinerende kracht van de kunst en cultuur het continent in het hier en nu.

Irene Hübner (1955) studeerde sociale en culturele antropologie aan de universiteit van Nijmegen en is sedert 1982 verbonden aan het Afrika Museum, waar zij haar loopbaan begon als wetenschappelijk medewerker. Vanaf 1990 heeft zij achtereenvolgens functies bekleed als hoofd collecties en hoofd presentaties.

In 2008 volgde haar benoeming tot hoofdconservator. Hübner is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het buitenmuseum in de jaren 1985-1987 en bij de inhoudelijke realisatie van het in 2006 geheel vernieuwde binnenmuseum. Daarnaast heeft zij bijdragen geleverd aan publicaties van het Afrika Museum.
Provincie:
Tag(s):