vrijdag, 21. november 2008 - 19:57

Dirk Louter projectdirecteur Windenergie Noordoostpolder

Lelystad

De Stuurgroep Windenergie Noordoostpolder heeft Dirk Louter als projectdirecteur aangesteld om vaart te zetten achter de realisatie van het grootste windenergiepark van Nederland.

Dirk Louter is de aangewezen persoon voor dit project omdat hij ruime ervaring heeft met complexe processen op het niveau van lokale overheden en publiek-private samenwerkingsverbanden.

Vanaf 1 januari 2009 zal Louter zich richten op het stroomlijnen en versnellen van het project. Dat is nodig om in 2009 de vergunningverlening en in 2011 de uitvoering ter hand te kunnen nemen.

Hij is het aanspreekpunt namens de stuurgroep en hij is verantwoordelijk voor de gezamenlijke communicatie en informatievoorziening van het windenergieproject.

Het gaat om het grootste windenergiepark van Nederland dat wordt gerealiseerd langs de dijken van de Noordoostpolder en 480.000 huishoudens van duurzame energie zal voorzien.

De Stuurgroep Windenergie Noordoostpolder bestaat uit de provincie Flevoland, de gemeente Noordoostpolder, de Koepel Windenergie Noordoostpolder en vertegenwoordigers van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de leden van de Stuurgroep Windenergie Noordoostpolder.
Provincie:
Tag(s):