vrijdag, 23. mei 2008 - 6:42

Disco Woold laat jongeren blazen

Winterswijk

De gemeente Winterswijk gaat Disco Woold de eenmalige aanschafkosten voor ademtest-apparatuur vergoeden. Het bestuur van verenigingsgebouw ‘Juliana’ wil jongeren onder de zestien jaar die de disco bezoeken, een ademtest laten doen. Als uit de test blijkt dat de jongeren gedronken hebben, dan wordt hen de toegang geweigerd.

Het initiatief van het bestuur van verenigingsgebouw ‘Juliana’ past binnen het alcoholmatigingsbeleid van de gemeente. De politie heeft een advies uitgebracht over de te gebruiken apparatuur, het te hanteren promillage en de uit te voeren controles.

Disco Woold organiseert maandelijks disco-avonden in verenigingsgebouw ‘Juliana’ waar ook veel jongeren onder de zestien jaar naar toe gaan. Het bestuur wil voorkomen dat deze jongeren met drank op binnenkomen.

Het bestuur heeft zelf al een aantal maatregelen genomen om te voorkomen dat deze groep tijdens het bezoek aan de disco alcohol drinkt.

Zo zijn er aparte ruimten voor jongeren onder en boven de zestien en is er geen gelegenheid om zelf drank mee naar binnen te nemen. Ook jongeren boven de zestien jaar worden steekproefsgewijs gecontroleerd.

Naar verwachting start Disco Woold vanaf september met de controles. De ademtesten worden uitgevoerd onder verantwoording van de discotheek in samenwerking met de politie. De gemeente gaat daarnaast bij de overige jongerencentra uit de gemeente Winterswijk inventariseren of zij ook gebruik willen gaan maken van blaasapparatuur. Het idee leeft om de aangeschafte apparatuur dan te rouleren.

Project ‘Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek’

Het initiatief past binnen het regionale project ‘Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek’. Dit project vormt een initiatief van de gemeenten die aangesloten zijn bij Regio Achterhoek. Het project richt zich op initiatieven om het alcoholgebruik van jongeren te matigen. Daarbij worden ouders, sportverenigingen, scholen, horeca, het jongerenwerk en ook de jeugd zelf aangesproken.

Op 23 april jl. heeft de provincie Gelderland besloten dit project nogmaals voor 3 jaar financieel te steunen.
Provincie:
Tag(s):