vrijdag, 8. februari 2008 - 8:20

Discussie over nieuw parkeerbeleid

Delfzijl

Delfzijl heeft meer plaatsen nodig voor langparkeerders, dat blijkt uit een onderzoek naar het huidige beleid dat op verzoek van de raad is verricht. Hieruit blijkt ook dat de parkeerdruk in het noorden van het centrum hoog is, terwijl op het Molenbergplein vaak nog ruimte vrij is. Verder blijkt dat er rondom het centrum veel wordt geparkeerd door langparkeerders.

Om aan de parkeerdruk tegemoet te komen zouden er 80 extra parkeerplaatsen voor langparkeerders moeten komen en 85 parkeerplaatsen voor centrumbezoekers. Het college stelt voor om de onderzoeksresultaten in de raadsbijeenkomst van 14 februari te bediscussiëren en mogelijke oplossingsrichtingen te bespreken. Zodoende kunnen kaders worden aangegeven waarmee een nieuwe parkeernotitie kan worden vormgegeven.
Provincie:
Tag(s):