donderdag, 24. april 2008 - 16:33

'Dit jaar geluidsoverlast Onderbanken door Awacs beperken'

Den Haag

Kabinet wil nog dit jaar concrete NAVO-maatregelen om geluidsoverlast Onderbanken door Awacs te beperken. Het Kabinet blijft zich inspannen om de geluidsoverlast als gevolg van NAVO Awacs-vliegtuigen voor de burgers van Onderbanken te beperken.

Het zal er in NAVO-verband op blijven aandringen dat op korte termijn, maar in ieder geval nog in 2008, de NAVO een positief besluit zal nemen over maatregelen zoals verplaatsing van vliegtuigbewegingen, terugdringen van het aantal trainingsvluchten en spreiding van vliegtuigbewegingen over andere bases, inclusief invoeringsdatum. Dit met het doel te komen tot een aanzienlijke vermindering van de geluidsoverlast bij vliegbasis Geilenkirchen respectievelijk Onderbanken.

Dat schrijven minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu en staatssecretaris Jack de Vries van Defensie vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is mede namens de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Verkeer en Waterstaat geschreven. Tegelijkertijd zullen minister Cramer en staatssecretaris De Vries in overleg treden met het provincie Limburg en de gemeente Onderbanken om tot bindende afspraken te komen over de garantie van de vliegveiligheid. Als provincie en gemeenten daartoe bereid zijn, zal Cramer het NIMBY-besluit herroepen en de NIMBY-procedure beëindigen.
Provincie:
Tag(s):