dinsdag, 21. oktober 2008 - 19:04

Dit jaar meer paarden op de Zuidlaardermarkt

Zuidlaren

2113 paarden en 10 ezels, dat is de score van de 808ste Zuidlaardermarkt welke traditie getrouw op de derde dinsdag in oktober wordt gehouden. 298 paarden meer en 8 ezels minder dan vorig jaar. De aantallen werden bekend gemaakt tijdens een druk bezochte persconferentie.

Dat de aanvoer goed zou zijn was al een beetje te voorzien omdat er veel meer balies van te voren werden gereserveerd dan voorgaande jaren. De aanvoer zat de afgelopen jaren wat in een dip omdat handelaren moesten wennen aan het nieuwe, verplichte registratiesysteem met paspoorten en chips. Dit jaar waren alle aangevoerde paarden daarvan voorzien. De AID (Algemene Inspectie Dienst) was daar zeer over te spreken en heeft geen enkel proces verbaal hoeven uit te schrijven en ook geen enkele misstand geconstateerd. Evenals de AID was ook dierenarts De Graaf tevreden over het welzijn van de dieren, dat de afgelopen jaren een grote verbetering heeft doorgemaakt.

Er waren dit jaar veel buitenlandse handelaren op de markt, die met lege auto’s aankwamen om hun gekochte paarden te kunnen vervoeren. Veel paarden emigreren dan ook naar Spanje, Italië, België, Frankrijk, Denemarken en vooral ook naar Duitsland.

De politie liet weten dat de nacht van Zuidlaren, op een enkele aanhouding na, rustig is verlopen.

Wethouder Johannes Frieling wees er tijdens de persconferentie op dat de Zuidlaardermarkt waarschijnlijk de enige paardenmarkt is die nog puur op economische motieven draait, in plaats van traditionele. Hij toonde zich verheugd dat –naast jarenlange hoofdsponsor Univé- nu voor het eerst ook Icare als hoofdsponsor aantrad. Hij sprak de ambitie uit om in de toekomst nog meer dan nu met bedrijven samen te werken, om de markt voor de gemeente kostendekkend te maken.
Provincie:
Tag(s):