maandag, 6. oktober 2008 - 23:08

Diverse drugspanden ontmanteld bij hennepactie

Den Haag

Politie Haaglanden, de woningbouwvereniging en het energiebedrijf gingen de afgelopen week in het verzorgingsgebied van Bureau Zuiderpark in het kader van een ‘henneptrein’ op pad en ontmantelden daarbij drie hennepkwekerijen.

Acht adressen werden bezocht nadat aanvullend onderzoek op anonieme meldingen had uitgewezen dat er waarschijnlijk hennepkwekerijen in die panden aanwezig waren.

Alle hennepplanten werden vernietigd.Politie Haaglanden wijst nadrukkelijk op het gevaar van illegale kwekerijen. In veel gevallen is er sprake van illegaal stroomgebruik wat leidt tot brandgevaarlijke situaties.

Tot op heden werden in 2008 aan Bureau Zuiderpark 114 woningen onderzocht op verdenking van hennepteelt. In 64 gevallen bleek er sprake te zijn van een hennepkwekerij. De politie nam in totaal 9500 planten in beslag en ruim 93 kilo hennep. In 57 gevallen werd proces-verbaal opgemaakt. Zesendertig verdachten werden daarbij aangehouden. De politie verwerkte ruim 30 M-meldingen waarbij informatie werd gegeven over een hennepkwekerij. “Een verheugende ontwikkeling�, constateerde een rechercheur van Bureau Zuiderpark tevreden. Hij hoopt dat bewoners via de Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 informatie blijven doorgeven.

In de Haagse hennepaanpak werken de gemeente, politie Haaglanden Openbaar Ministerie, belastingdienst, uitkeringsinstanties, Enenco en de verschillende woningcorporaties samen aan de bestrijding van hennepkwekerijen. Na een melding of een vermoeden over een hennepkwekerij gaat de politie met de informatie aan de slag om te kijken of het daadwerkelijk om een hennepkwekerij gaat. De politie stelt bijvoorbeeld een buurtonderzoek in en er wordt uitgezocht wie de bewoner en eigenaar van het pand is. Als uit het onderzoek blijkt dat het inderdaad om een hennepkwekerij gaat dan worden afspraken gemaakt om het pand te ontruimen. Bij gevaar gebeurt dit direct. Is er geen direct gevaar, dan wordt een zogenoemde ‘henneptrein’ ingezet. De samenwerkingspartners ontruimen dan gezamenlijk als een trein een aantal panden op één dag. Dit spaart tijd en werkt efficiënt.
Provincie:
Tag(s):