dinsdag, 25. november 2008 - 13:25

DNA-spray ingezet tegen overvallers

Rotterdam

In Rotterdam is dinsdag 25 november een pilot gestart onder 25 ondernemers waarbij een nieuwe methode om overvallers op te sporen wordt getest. Overvallers van bijvoorbeeld een tankstation of sigarenwinkel worden bij het verlaten van de winkel bespoten met een transparante DNA-spray.

In de komende weken zullen nog eens twintig winkels en meerdere tankstations van de spray-units worden voorzien. Potentiële overvallers worden door middel van waarschuwingsborden gewezen op de aanwezigheid van de spray.

DNA zichtbaar met speciale zaklamp
De spray hecht zich niet alleen aan kleding maar bijvoorbeeld ook in de neus en oren. Met behulp van een speciale zaklamp licht het DNA blauw op en kan worden vastgesteld of het DNA afkomstig is van een bepaalde winkel.

Unieke DNA-spray per locatie
Elke winkel krijgt een eigen DNA-spray waardoor opsporing makkelijker wordt. Met deze nieuwe techniek hoopt de politie dat er ook een preventieve werking van uitgaat.

Gratis
Voor de ondernemers die meedoen is de pilot gratis. Later zal worden bekeken of er voor de nieuwe methode subsidie beschikbaar is. In een later stadium zullen er ook koppelingen worden gemaakt met het nieuwe systeem en het overvalalarm van een locatie waarbij er een automatische overvalmelding naar een meldkamer zal worden gestuurd.

Interesse Amsterdam
In de regio Amsterdam bestaat ook interesse om ook een proef met de DNA-spray te starten. De pilot in Rotterdam duurt een jaar.
Provincie:
Tag(s):