donderdag, 31. januari 2008 - 9:26

Doekle Terpstra bemiddelaar rond politie-cao

Den Haag

Doekle Terpstra gaat als bemiddelaar aan de slag in de impasse tussen minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de politievakbonden. Minister Ter Horst heeft hem hiervoor gevraagd. Hoewel de vakbonden zich niet van tevoren verbinden aan de uitkomst van de bemiddelingspoging, hebben ze voldoende vertrouwen in Terpstra om er actief aan mee te werken. Dit heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties donderdag laten weten.

Twee fases
De bemiddeling zal in twee fases plaatsvinden. In de eerste fase zal Terpstra gesprekken voeren over de inzet van de betrokken partijen en over de mogelijke ‘contouren van een oplossingsrichting’. Bij deze gesprekken moet rekening worden gehouden met de verhouding tussen de politievakbonden en de minister, en met de verhouding tussen de vakbonden onderling.

Het is de bedoeling dat de eerste fase eind volgende week, donderdag 7 februari, is afgerond. De resultaten zullen dan vertrouwelijk blijven.

Op grond van de rapportage van Terpstra over de eerste fase, zal minister Ter Horst de vakbonden vragen of zijn advies genoeg perspectief biedt voor de tweede fase van het bemiddelingstraject.
Mogelijk is ook in deze tweede fase Doekle Terpstra de bemiddelaar, maar het kan ook iemand anders zijn.

In de tweede fase zal de bemiddelaar dan proberen om met een voorstel voor een nieuwe politie-cao te komen dat op een zo breed mogelijk draagvlak kan rekenen bij minister en vakbonden.
Provincie:
Tag(s):