woensdag, 7. mei 2008 - 19:54

Donna onder toezicht gesteld

Utrecht

De rechtbank Utrecht heeft woensdag bepaald dat het 3-jarige Belgische meisje Donna onder toezicht wordt gesteld van de Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht. In de procedure die de biologische vader van Donna had gestart, heeft de Raad voor de Kinderbescherming op verzoek van de rechtbank een onderzoek verricht en eveneens een verzoek aan de rechtbank gericht. Op alle verzoeken is nu beslist.

Donna verblijft sinds maart 2005 bij haar pleegmoeder en haar partner in Nederland. Het meisje zou oorspronkelijk bij de biologische vader en diens partner opgroeien, maar de verhouding met de draagmoeder raakte (vóór de geboorte van Donna) verstoord. De draagmoeder en haar partner hebben vervolgens afspraken gemaakt met de Nederlandse pleegmoeder en haar partner om Donna bij hen te laten opgroeien.

De pleegmoeder wordt niet ontzet uit de tijdelijke voogdij, zoals de biologische vader had verzocht. De rechtbank is van oordeel dat zo'n verstrekkende maatregel niet aan de orde is, omdat de situatie in het gezin niet zo zorgwekkend dat Donna daar niet kan blijven. De uitspraak betekent dat het meisje vooralsnog bij haar pleegmoeder en haar partner blijft wonen.

Wel wordt Donna onder toezicht gesteld. Ondertoezichtstelling is een gezagsbeperkende maatregel. De pleegmoeder behoudt de tijdelijke voogdij over Donna, maar dit wordt wel beperkt. Donna en de pleegmoeder en haar partner krijgen begeleiding en hulpverlening, ingezet door een gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg. De gezinsvoogd houdt regelmatig contact met de pleegmoeder en haar partner en helpt bij problemen. Bij belangrijke beslissingen over Donna moet de gezinsvoogd door de pleegmoeder worden ingeschakeld en heeft de gezinsvoogd een doorslaggevende stem. Ook kan de gezinsvoogd de pleegmoeder en haar partner aanwijzingen geven die ze moeten opvolgen.
Provincie:
Tag(s):