dinsdag, 23. september 2008 - 13:29

Donner en Aboutaleb schrappen achterhaalde regels

Den Haag

Minister Donner en Staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrappen 93 achterhaalde of overbodige ministeriële regelingen op het terrein van SZW. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dinsdag 23 september laten weten.

De intrekkingsregeling is dinsdag 23 september in de Staatscourant gepubliceerd en treedt overmorgen in werking. Door deze intrekkingsregeling worden ministeriële regelingen, waaronder instellingsbesluiten, beschikkingen, subsidieregels en bekostigingsregels ingetrokken die formeel nog bestaan, maar die nu zijn uitgewerkt.

Daarnaast zijn er ook oude regels die niet meer van toepassing zijn, maar vaak nog wel in databanken zoals www.wetten.nl voorkomen. Met deze intrekkingsregeling is meteen geïnventariseerd of ook dit soort regels uit de databanken kunnen worden verwijderd.

Naast een actueel overzicht van de bestaande wet- en regelgeving op het terrein van SZW is een bijkomend effect van de opschoning dat de databanken makkelijker toegankelijk wordt voor de gebruiker.

Het is niet de eerste keer dat SZW op deze manier de regels opschoont. Dat was ook het geval in 2004, 2006 en 2007. Toen ging het om achtereenvolgens om 147 ministeriële regelingen, 46 wetten (en één besluit) en 31 besluiten.

Het terugdringen van het aantal regels past in het Coalitieakkoord 2007, waarin is afgesproken de administratieve lasten vanuit de Rijksoverheid terug te dringen. Daarnaast is het verminderen van de regeldruk een aandachtspunt voor SZW.
Provincie:
Tag(s):