woensdag, 1. oktober 2008 - 10:12

Donner lanceert website voor Poolse werknemers

Den Haag

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat Poolse werknemers die hier (tijdelijk) willen komen werken of hier al kort werken, breed informeren over hun rechten en plichten via een aparte Poolstalige website en brochure. Website (www.polski.szw.nl) en brochure informeren de Poolse werknemers vanuit de overheid over praktische zaken op het terrein van werken en sociale zekerheid, wonen, ziektekosten, onderwijs en taal. Poolse werknemers hebben veel vragen over de regels in Nederland. Tot nu toe bleek de beschikbare informatie te ingewikkeld, versnipperd en ontoegankelijk (door onder meer taalproblemen).

Minister Donner vindt goede en toegankelijke voorlichting voor Poolse werknemers zeer belangrijk. Poolse werknemers die naar Nederland komen om te werken, zetten een grote stap. Ze moeten weten waar ze aan toe zijn, wat ze kunnen verwachten en welke rechten ze hebben. Brancheorganisaties en de Arbeidsinspectie doen daar nu ook al het nodige aan.

Goed geïnformeerde werknemers vallen minder gemakkelijk ten prooi aan bijvoorbeeld malafide uitzendbureaus of huisjesmelkers. “Met goede informatie kunnen we teleurstellingen en misstanden voorkomen. Bovendien vinden slechte ervaringen hun weerklank in Polen. Dat maakt Nederland voor Poolse werknemers minder aantrekkelijk, terwijl we ze nog steeds hard nodig hebben�, aldus Donner tijdens de presentatie van brochure en website.
Provincie:
Tag(s):