maandag, 6. oktober 2008 - 16:08

Donner wil andere boekhoudregels voor pensioenen

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil fundamentele herbeoordeling van de internationale boekhoudregels voor pensioenen. De minister schrijft dit in een brief aan de International Accounting Standards Board, die internationaal geldende boekhoudregels opstelt.

De huidige regels bieden niet het gewenste inzicht in de financiële verplichtingen van werkgevers voor pensioenen. Recente nieuwe voorstellen van de International Accounting Standards Board brengen hier volgens Donner geen verandering in.

Het International Accounting Standards Board wil dat ondernemingen al hun verplichtingen voor pensioenen op hun balans opnemen. Een uitzondering maakt het orgaan voor pensioenen die het resultaat zijn van door de werknemer betaalde premies en beleggingsopbrengsten. Het orgaan meent dat de verplichte vermelding van pensioenaanspraken op de balans, de verplichtingen van de werkgever inzichtelijker maken.

Donner vindt het onjuist dat Nederlandse werkgevers geconfronteerd worden met verplichtingen en risico’s die ze niet lopen. In Nederland zijn de pensioenen immers bij onafhankelijke pensioenfondsen ondergebracht met eigen reserves. Werkgevers betalen een kostendekkende pensioenpremie aan het pensioenfonds met een opslag voor de opbouw van de reserves.
Categorie:
Tag(s):