maandag, 8. september 2008 - 22:16

Donner wil snel najaarsoverleg

Den Haag

Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken wil eind deze maand of begin oktober najaarsoverleg voeren met vakbonden en werkgevers-organisaties. Dat blijkt uit een brief die hij ze maandag heeft gestuurd.

Het kabinet wil in het najaarsoverleg duidelijkheid over 'een herkenbare inzet op een verantwoorde loonontwikkeling en tegen die achtergrond de verlaging van de WW-premie'. Verder wil het kabinet met de sociale partners bespreken wat er nog meer kan gebeuren om meer mensen aan het werk te helpen en te zorgen dat mensen meer werken en langer doorwerken. Tot slot wil het kabinet met sociale partners nadere afspraken maken over meer systematische en brede scholing van alle werknemers en meer gezamenlijke inspanningen op het naar ander werk begeleiden van werknemers die werkloos dreigen te raken.
Categorie:
Tag(s):