vrijdag, 28. november 2008 - 15:17

Doodvonnis Boran van de baan na herstel van trauma bij familie Gaus

Breda

Vrijdagmiddag 28 november heeft de rechtbank van Breda beslist dat de vijf maanden geleden vanwege een licht bijtincident inbeslaggenomen rottweiler Boran vrijgesproken is en over twee weken naar huis mag met een muilkorf- en aanlijngebod. Dit hebben Comité Dierennoodhulp, De Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren en Stichting Rechten Voor Al Wat Leeft vrijdag bekendgemaakt.

De hond blijft nog twee weken in beslaggenomen omdat de officier van Justitie de mogelijkheid heeft om in beroep te gaan tegen de uitspraak. Eerder dreigde de hond op zijn angstige gedrag, veroorzaakt door de wekenlange isolatie in een kennel van Justitie, afgerekend te gaan worden en een doodvonnis te krijgen.

Om Boran een eerlijke kans te geven bij het afnemen van een test hebben Comité Dierennoodhulp, de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren en de Stichting Rechten Voor Al Wat Leeft contact opgenomen met Martin Gaus en hem bereid gevonden Boran in zijn Hondenschool eerst de nodige rust en therapie te geven.

Na twee weken rust bij de familie Gaus doorliep Boran vervolgens met goed gevolg het risico-assessment, een agressietest die in opdracht van minister Verburg ontwikkeld is.

De dierenorganisaties hopen dat deze uitspraak van de rechter een precedent zal scheppen en er toe zal leiden dat inbeslaggenomen honden die gestresst zijn door het verblijf in een kennel, eerst goed tot rust mogen komen alvorens ze onderworpen worden aan een risico-assessment.

Boran is één van de eerste honden die getest is met het risico-assessment dat minister Verburg per 1 januari wil invoeren voor alle honden die zich een keer agressief gedragen hebben of zouden kunnen gedragen. Hij is echter niet de enige hond die lang in beslag genomen zit en niet tegen de isolatie van de inbeslagname kan.

In november en december worden alleen al ruim 80 pitbulls getest die al maandenlang in beslaggenomen zitten vanwege de oude RAD (Regeling Agressieve Dieren), die pitbullachtigen enkel op uiterlijke kenmerken veroordeelde tot de dood. De helft van deze honden heeft nooit wat gedaan, maar heeft door de lange inbeslagname gedragsafwijkingen ontwikkeld.

De inbeslaggenomen pitbulls zijn doordat zij in deze situatie getest gaan worden, vrijwel kansloos. Als slachtoffers van een verkeerde regeling zouden zij voordat ze getest worden net als Boran eerst op een goede plek tot rust moeten komen.

Ook eenkennige, angstige en getraumatiseerde honden hebben vanaf 1 januari 2009 grote kans op een negatieve beoordeling wanneer zij wegens ‘vermeende agressie’ of een onbetekenend bijtincident een risico-assessment moeten doorlopen.

Indien ze bovendien dit laatste zónder hun baas moeten doen, hebben ze helemaal geen schijn van kans. De baas is immers juist degene die door zijn optreden de hond er voor kan behoeden dat die in bedreigende situaties uitvalt. Een hond die alleen zijn baas vertrouwt hoeft beslist geen gevaarlijke agressieve hond te zijn. Maar overgeleverd aan enkel vreemden die bedreigende dingen met hem doen, terwijl hij die niet kan ontvluchten, is de kans groot dat angst en paniek met de hond op de loop gaan en hij zo zijn eigen doodvonnis tekent.

Volgens de onderzoekers zelf is het risico-assessment pas uitgetest na anderhalf tot twee jaar. Desondanks is er nu al mee gestart en worden hiermee beslissingen genomen over leven en dood. Honden lopen nu kans onschuldig gedood te worden door een momentopname. Omdat de honden gedood worden kan achteraf ook nooit meer gekeken worden of de uitslag wel klopte en of het risico-assessment werkelijk zo betrouwbaar is.

De dierenorganisaties pleiten er daarom in hun gezamenlijke protestactie voor dat de minister in de nieuwe RAD vooral aandacht gaat besteden aan het voorkomen van bijtincidenten door het verplicht stellen van opvoedcursussen, en het opleggen van beperkende maatregelen bij agressief gedrag zoals een muilkorf- en aanlijngebod, en verplichte gedragstherapie. Door dit soort maatregelen worden de oorzaken van bijtincidenten aangepakt en is het ook niet langer nodig om honden bij niet slagen van het risico-assessment te doden.
Provincie:
Tag(s):