maandag, 30. juni 2008 - 20:46

Doorbraak voor spoorzone

‘s-Hertogenbosch

Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch heeft met het bedrijf De Heus Voeders, overeenstemming bereikt over de aankoop van locatie de Heus in ’s-Hertogenbosch (voorheen Koudijs). Uiterlijk eind 2012 zal het bedrijf de Kop van het Zand verlaten.

Door een financiële bijdrage van Provincie en Rijk van
€ 21,5 miljoen is de weg vrijgemaakt voor de aankoop van de locatie van De Heus in ‘s-Hertogenbosch en de aanleg van de Ponte Palazzo.

Met de aankoop van het complex is een bedrag gemoeid van € 30 miljoen. De herontwikkeling van het gebied Kop van het Zand tot cultuurwijk is daarmee een stuk dichterbij gekomen. De bijdrage aan de Ponte Palazzo is een belangrijke stap op weg naar de verdere afronding van de zuidzijde van het Paleiskwartier in de Bossche Spoorzone.

Provincie en Rijk dragen ieder respectievelijk € 7 miljoen en € 14,5 miljoen bij aan de ontwikkeling van het gebied Kop van het Zand en de aanleg van de Ponte Palazzo. Minister Cramer van VROM en gedeputeerde Rüpp van de provincie Noord Brabant hebben deze bijdrage toegezegd aan verantwoordelijk wethouder G. Snijders. Dit is een grote doorbraak voor beide langlopende projecten in ’s-Hertogenbosch. Echter, nog niet alle hobbels zijn genomen. Voor de Ponte Palazzo doet de gemeente nog een beroep op Europees geld. Bij de ontwikkeling van de Kop van het Zand verwacht de gemeente ook in de toekomst nog een bijdrage van EU, Rijk en/of provincie nodig te hebben.
Provincie:
Tag(s):