zaterdag, 18. oktober 2008 - 19:51

Dordrecht werkt aan twee nieuwe parkeergarages

Dordrecht

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om ook aan het Kromhout een nieuwe parkeergarage te laten bouwen. Eerder stemde de gemeenteraad al in met de komst van een parkeergarage aan het Steegoversloot. Met twee nieuwe parkeergarages denkt Dordrecht in de groeiende behoefte aan parkeergelegenheid in het noordoostelijk deel van het centrum te kunnen voorzien.

De parkeergarage aan het Steegoversloot komt op de plek waar nu Cluster Gezondheidszorg van het Da Vinci College is gevestigd. De verwachting is dat deze op z’n vroegst in 2013 in gebruik kan worden genomen. De parkeergarage aan het Kromhout komt op het Van Damme terrein. De projectontwikkelaar die dat terrein onlangs kocht, wil hier appartementen met een bijbehorende ondergrondse parkeergarage bouwen. Hij is bereid om daarbij ook een groot aantal openbare parkeerplaatsen te realiseren. Naar verwachting zal deze parkeergarage al in 2011 beschikbaar zijn.

De gemeente heeft de verkeerskundige- en milieueffecten van beide parkeergarages laten onderzoeken. Tevens heeft zij een bodemonderzoek laten doen. Uit deze onderzoeken blijkt dat beide parkeergarages binnen de wettelijke normen gerealiseerd kunnen worden en dat de bouw realistisch en haalb aar is. De omwonenden van de beide geplande parkeergarages zijn per brief geïnformeerd over de plannen. Binnenkort komen er ook informatieavonden voor de bewoners.

De plannen passen in het streven van de gemeente om zich op twee parkeerroutes te concentreren. Door de parkeerroute aan de noordoostkant van de binnenstad via de Noordendijk te laten verlopen, kan de noodzaak voor het (zoek)verkeer om door de 19e eeuwse Schil te rijden worden verminderd en kan de druk op de Toulonselaan/Oranjepark worden verkleind. “Deze twee garages zijn van groot belang voor de ontwikkeling van de binnenstad,� zegt wethouder van den Oever van economie en bereikbaarheid. “Ook voor de 19e eeuwse schil zie ik grote voordelen, maar ik kan me voorstellen dat direct omwonenden daar anders tegen aan kijken.�
Provincie:
Tag(s):