vrijdag, 11. juli 2008 - 20:51

Drankrijders strenger aangepakt

Den Haag

Het voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat om het alcoholslotprogramma in te voeren is door het kabinet aanvaard. De doelstelling van het wetsvoorstel is om het alcoholgebruik in het verkeer strenger aan te pakken en daarmee de verkeersveiligheid te vergroten. Het gaat om een pakket van maatregelen waarbij de maatregel afhankelijk is van de ernst van de alcoholovertreding en de rijervaring van de bestuurder. Belangrijkste maatregelen zijn de aangepaste educatieve maatregel alcohol (ema) en het alcoholslotprogramma.

Het alcoholslot is een startonderbreker. Om met de auto te kunnen rijden, moet de bestuurder eerst een blaastest doen. Als die in orde is – dat wil zeggen een alcoholpromillage van minder dan 0,2 – wordt het startcircuit gedeblokkeerd.

Jaarlijks komen er naar schatting 200 mensen in het verkeer om als gevolg van alcoholgebruik. Het alcoholslot is bedoeld voor de zware alcoholovertreders met een alcoholpromillage van boven de 1,3 promille. Beginnende bestuurders krijgen het alcoholslot vanaf 1,0 promille en recidivisten kunnen het al vanaf 0,8 promille opgelegd krijgen.

De ema is een gedragscursus gericht op alcohol en verkeersdeelname. Het doel van deze cursus is de cursisten een scheiding te leren aanbrengen tussen alcoholgebruik en rijden. De cursus moet herhaling van alcoholgebruik in het verkeer in de toekomst voorkomen.

Als gevolg van het wetsvoorstel krijgen ervaren bestuurders bij een alcoholovertreding al bij een lager promillage een ema opgelegd en komt er een lichte ema (lema) voor bestuurders die de alcohollimiet in lichte mate hebben overschreden. Voor beginnende bestuurders is deze lichte ema reeds ontwikkeld en gaat 1 oktober 2008 in. De kosten voor zowel het alcoholslot als voor de ema en lema zijn voor rekening van de alcoholovertreder.
Provincie:
Tag(s):