dinsdag, 9. september 2008 - 15:47

Dreiging voor aanslagen blijft ‘substantieel’

Den Haag

De al langer gesignaleerde internationale terroristische dreiging richting Nederland, als gevolg van de film Fitna wordt in DTN14 bevestigd. In de afgelopen maanden is uit uiteenlopende bronnen informatie vergaard waaruit blijkt dat ook Nederland en zijn buitenlandse belangen momenteel één van de voorkeursdoelwitten vormen van internationaal opererende jihadistische netwerken.

Ontwikkelingen in de afgelopen periode hebben de internationale dreiging voor Nederland manifester gemaakt. De voornaamste reden hiervoor lijkt gelegen in de film Fitna die door jihadisten wordt beschouwd als een zware belediging en provocatie. Nederland werd al langer genoemd op internationale jihadistische webfora.

Met een aanslag zouden jihadisten het in de islamitische wereld verslechterde imago van de jihadistische strijd in Irak, met vele doden onder moslims, willen opvijzelen. Een bijkomende relevante ontwikkeling is het toenemend aantal berichten over westerse jihadisten in trainingskampen in het grensgebied van Pakistan en Afghanistan. Zij vallen mogelijk minder op bij westerse veiligheidsdiensten en zouden daardoor beter inzetbaar zijn bij het uitvoeren van aanslagen in het westen.
Provincie:
Tag(s):