maandag, 1. december 2008 - 20:37

Drenten hebben hoge verwachtingen van nieuwe commissaris

Assen

De nieuwe Commissaris van de Koningin in Drenthe moet goed kunnen luisteren en communiceren, daadkracht tonen én integer zijn. Dat blijkt uit de antwoorden van in totaal 2300 respondenten. De enquête op de website van Provinciale Staten werd 700 maal ingevuld. Daarnaast gaven nog eens 1600 Drenten hun mening via het panelonderzoek van het provinciaal Onderzoeksbureau.

Daarmee is de opiniepeiling over een nieuwe commissaris geslaagd, zo oordeelt de Vertrouwenscommissie uit provinciale staten: “We zijn erg blij met het hoge aantal reacties�. Duidelijk is ook dat inwoners van Drenthe hoge verwachtingen hebben van de nieuwe Commissaris van de Koningin. De nieuwe voorzitter van Gedeputeerde én Provinciale Staten moet uiteenlopende kwaliteiten bezitten. De Vertrouwenscommissie (i.o.) heeft de uitkomsten verwerkt in de profielschets, voorzover ze daar nog niet in stonden.

De opiniepeiling bestond uit zeven inhoudelijke meerkeuzevragen en een open vraag. Uit een vergelijking van de uitkomsten van de opiniepeiling via het internet en die van het Panelonderzoek blijkt dat de uitkomsten niet ver uiteenlopen. Opvallend is het aantal respondenten dat vindt dat de nieuwe commissaris Drenthe en de Drentse volksaard moet kennen. Zo geeft een aantal mensen aan dat de nieuwe provinciale bestuurder een periode in Drenthe moet hebben gewoond of gewerkt óf zelfs Drents van origine zou moeten zijn.

Verder gaven mensen via de open vraag veelvuldig aan dat de nieuwe commissaris zich zou moeten inzetten voor natuur en landschap, voor economische ontwikkeling en samenwerking met andere lokale en regionale overheden. De nieuwe commissaris zou tevens de nodige bestuurlijke ervaring moeten hebben en de Drentse belangen in Den Haag en Brussel moeten behartigen.

De vraag of de nieuwe commissaris man of vrouw zou moeten zijn doet er voor de meeste respondenten niet toe. Bijna 9 van de 10 Drenten zijn van mening dat het niet uitmaakt of de nieuwe commissaris een man of een vrouw is. De politieke kleur doet er volgens meer dan de helft van de reacties evenmin toe.

Ervaring in het openbaar bestuur en bij de overheid wordt wel als belangrijk beschouwd. Bijna de helft van de Drenten vindt dat de nieuwe commissaris ervaring moet hebben opgedaan in het openbaar bestuur/de overheid. Een derde deel van de bevolking vindt werkervaring bij maatschappelijke organisaties en instellingen een vereiste. Veel minder respondenten kozen voor ervaring in het bedrijfsleven of op het gebied van internationale betrekkingen. Een analyse naar achtergrondkenmerken toont aan dat vrouwen en jongvolwassenen (18 -35 jaar) werkervaring bij maatschappelijke organisaties en instellingen hoger waarderen dan de overige bevolkingsgroepen.

Meer dan de helft van de Drentse inwoners vindt dat de nieuwe commissaris zich vooral moet bezighouden met het behartigen van Drentse belangen in Den Haag en Brussel. Aandacht voor zaken die in Drenthe spelen en de samenwerking in Noord-Nederland scoren beduidend minder. Ten aanzien van de taak vindt een ruime meerderheid dat een nieuwe commissaris zich vooral moet inzetten op het terrein van de economie en de werkgelegenheid. Ook de kwaliteit van het openbaar bestuur ziet een substantieel deel van de respondenten als belangrijk aandachtsgebied. Slechts een kleine groep mensen vindt dat de commissaris zich zou moeten bezighouden met de Drentse taal en cultuur.
Een Drent voor alle Drenten zijn en daarmee dus boven de partijen staan. Dat is wat de helft van de Drenten van een commissaris verwacht. Daarmee scoort deze optie beduidend hoger dan de optie van boegbeeld voor Drenthe te zijn. Ook het hebben van een groot netwerk vinden mensen minder belangrijk dan er voor iedereen te zijn.

Drenten vinden integriteit, daadkracht en het vermogen te communiceren ongeveer even belangrijk, hoewel de meningen van het internet hier wel afwijken van de opiniepeiling van het panel. Op het internet stijgt integer en betrouwbaar duidelijk boven daadkracht en communicatie uit. De kwaliteit om vernieuwend te zijn vindt 14 procent van de Drentse respondenten ook belangrijk. Uit een analyse blijkt dat ouderen meer kiezen voor integriteit en jongeren meer voor communicatie.
Provincie:
Tag(s):