vrijdag, 7. november 2008 - 9:52

Drenten kunnen mening geven over nieuwe Commissaris van de Koningin

Regio

Van zaterdag 8 november tot en met donderdag 20 november kunnen inwoners van Drenthe hun mening geven over een nieuwe Commissaris van de Koningin. Eddy Veenstra, beoogd voorzitter van de vertrouwenscommissie i.o., maakte dat namens Provinciale Staten bekend. Met ingang van 8 november kunnen alle Drentse inwoners op www.drenthe.nl/ps een aantal vragen beantwoorden. Vanaf zaterdag verschijnen advertenties in Dagblad van het Noorden, Hoogeveensche en Meppeler Courant en in huis-aan-huis bladen in Drenthe waarin de leden van Provinciale Staten de Drentse bevolking oproepen hun mening te geven.

Op 8 december a.s. stellen Provinciale Staten een profielschets vast. Daarin staan de eisen geformuleerd waaraan de nieuwe Commissaris van de Koningin moet beantwoorden. De zes fracties in de staten vinden het belangrijk om vóór vaststelling van de definitieve profielschets de mening van de burger te horen. De vragen gaan over verwachtingen ten aanzien van de nieuwe Commissaris, het type bestuurder en de kwaliteiten van de te benoemen provinciebestuurder.

Op de internetpagina www.drenthe.nl/ps kunnen bezoekers niet alleen hun mening geven. De pagina geeft ook informatie over de benoemingsprocedure, de rol en taken van de Commissaris van de Koningin én een voorlopige profielschets. De vragen zijn gebaseerd op deze voorlopige schets.

Op 8 december zullen de leden van Provinciale Staten een definitief profiel voor een nieuwe Commissaris van de Koningin vaststellen en aanbieden aan minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Zij komt daarvoor naar het provinciehuis in Assen.

In het nieuwe jaar kan dan de procedure beginnen van de werving en selectie. Dat moet in het vroege voorjaar leiden tot een voordracht van Provinciale Staten voor de benoeming van een nieuwe Commissaris. De Commissaris is zowel voorzitter van Gedeputeerde Staten als van Provinciale Staten.
Provincie:
Tag(s):