dinsdag, 18. november 2008 - 16:47

Drenthe in discussie met senaat over positie en rol provincie

Assen

Een grote delegatie van Provinciale Staten van Drenthe discussieert woensdag in en met de Eerste Kamer over de rol en positie van de provincies. Ook Europa staat op de agenda.

Medio 2008 verscheen het rapport “Amen is geen Amsterdam� van de statencommissie Rol en taken provincie Drenthe. Deze commissie komt in haar rapport tot de conclusie dat de positie van de provincies niet alleen in de Nederlandse context dient te worden beoordeeld, maar ook in de Europese en zelfs mondiale context. Het rapport vormt het uitgangspunt van de gedachtewisseling tussen provincie en senaat.
Mevrouw J. Kaal, CDA-statenlid en voorzitter van Drents Europa Netwerk zal een inleiding verzorgen over �Europa�. Mevrouw M.C. Meindertsma, lid van de PvdA-fractie van de Eerste Kamer spreekt over “Positie, rol en taken van de provincie�.

Het bezoek van de staten van Drenthe aan de Eerste Kamer is de vierde in een nieuwe reeks van provinciebezoeken. De provincies Flevoland en Zeeland en Zuid-Holland gingen Drenthe eerder dit jaar voor. Op initiatief van de Eerste Kamer zijn in de vorige Kamerperiode alle provincies uitgenodigd om in en met de senaat te discussiëren over diverse onderwerpen. Afgelopen najaar besloot de nieuw samengestelde senaat in de Kamerperiode 2007 – 2011 alle provincies opnieuw uit te nodigen. De Eerste Kamer wil met deze bezoeken de banden met de provincies aanhalen en haar zichtbaarheid bij deze voor hen zo belangrijke doelgroep vergroten.
Provincie:
Tag(s):