dinsdag, 29. januari 2008 - 19:58

Drenthe past maaibeleid aan

Regio

Gedeputeerde staten passen het maaibeleid langs provinciale wegen en waterwegen definitief aan. Hiermee willen zij voorkomen dat het Jakobskruiskruid zich verder uitbreidt.

De provincie Drenthe heeft de afgelopen twee jaar met succes proefgedraaid met het maaien van de bermen en oevers in juli en oktober. Door bij de eerste maaibeurt in juli grootscheeps te maaien en het maaisel af te voeren, blijkt veel minder zaad van het Jakobskruiskruid vrij te komen. Voorheen gebeurde dit afvoeren tijdens de tweede maaibeurt in oktober.

Jacobskruiskruid is een plantensoort die de afgelopen jaren is toegenomen. Dit als gevolg van een natuurgericht beheer van wegbermen en de inrichting van nieuwe natuurgebieden. De plant is een waardevolle voedselbron voor een groot aantal insectensoorten. De plant bevat echter ook giftige stoffen, die dodelijk kunnen zijn voor paarden, koeien, schapen en geiten. Zij eten niet de verse plant, maar wel als het verwerkt is in hooi of kuilvoer.
Provincie:
Tag(s):