vrijdag, 12. december 2008 - 21:39

Drentse bestuurders halen meer uit Europa

Regio

Voor het eerst is een brede delegatie van Drentse bestuurders uitgebreid in Den Haag bijgepraat door sleutelfiguren over Europese dossiers van gezamenlijk belang. De delegatie bestond uit Europa-gedeputeerde Rob Bats, Drentse statenleden en een aantal portefeuillehouders Europa van de Drentse gemeenten.

Tijdens het werkbezoek werd gesproken met vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Europese Commissie, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Tijdens de discussies met de diverse inleiders bleek steeds dat Drenthe goed op weg is om het thema Europa meer naar regionale en lokale situaties te vertalen.

Statenlid Joma Kaal (CDA), tevens voorzitter van het Drents Europa Netwerk, blikt tevreden terug op het bezoek. ‘We hebben met een brede delegatie vanuit Drenthe Europa dichter bij Drenthe gebracht en Drenthe dichter bij Europa. We merken dat dit door Den Haag zeer gewaardeerd wordt.’

Gedeputeerde Rob Bats verwacht na het bezoek ook herziening van het Kabinetsstandpunt over territoriaal cohesiebeleid. Volgens Bats is dit het resultaat van een gezamenlijke lobby van burgemeesters en de provinciale bestuurders.

Burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden bevestigt dit. ‘Doordat provincie en gemeenten samen een agenda voeren in Den Haag en Brussel kunnen we onze lokale en regionale belangen beter naar voren brengen. Hiermee lopen we voorop.’
Provincie:
Tag(s):