maandag, 14. januari 2008 - 21:17

Drentse buitengewoon opsporingsambtenaren herkenbaar

Assen

Vanaf 1 januari zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) beter herkenbaar voor het publiek. Zij dragen dan een insigne dat duidelijk maakt dat het publiek te maken heeft met iemand die naast bestuursrechtelijke ook bepaalde strafvorderlijke bevoegdheden heeft.

Gedeputeerde handhaving Henk Baas, Officier van Justitie Wil Frank en hoofd van het Regionaal Milieuteam Jelle van der Meulen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van en de optimale afstemming tussen, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke procedures in Drenthe. Maandag bevestigden zij de insignes op de kleding van de vier Drentse provinciale boa’s.

Het insigne wordt gedragen door boa’s die veel contact hebben met het publiek. Bij de provincie Drenthe zijn de boa’s bevoegd om bij overtredingen van de groene wetgeving en de milieuwetgeving proces-verbaal op te maken en iemand aan te houden die verdacht wordt van een strafbaar feit. Ook mogen ze om identiteitsbewijzen vragen. Met het insigne onderscheiden de boa’s zich van andere handhavingsambtenaren die minder bevoegdheden hebben en van de politie die juist meer bevoegdheden heeft.

Het insigne toont een hand, een scepter en een schild. Deze staan voor de taken en bevoegdheden die de boa’s hebben. Het schild staat voor bescherming van het publiek en de scepter in de hand geeft de bevoegdheid tot optreden van de boa aan.
Provincie:
Tag(s):