dinsdag, 23. september 2008 - 16:09

Drentse bussen gaan rijden op groengas

Assen

Gedeputeerde staten van Drenthe willen een groot deel van de Drentse bussen op duurzaam groengas laten rijden. Deze verduurzamingsafspraak leggen zij vast in de voorwaarden voor de nieuwe aanbestedingsperiode van het Drentse busvervoer, die eind 2009 begint. De provincie Drenthe wil op deze manier bijdragen aan het terugdringen van de klimaatproblematiek en het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Gedeputeerde staten willen voor de extra kosten voor de aanschaf van gasbussen, de gastankstations en het groengas tot en met 2017 een extra bedrag van bijna 10 miljoen euro reserveren. GS verwachten landelijke en Europese subsidiemogelijkheden aan te kunnen boren om het investeringsbedrag omlaag te brengen.

Groengas is gas met dezelfde kenmerken als aardgas dat afkomstig is van een duurzame bron. De markt voor groengas komt moeilijk op gang. De gegarandeerde afname door de Drentse bussen vormt een goede stimulans voor de productie van het regionaal groengas. Meerdere Drentse bedrijven hebben inmiddels belangstelling hiervoor getoond.
Bij groengas wordt met hetzelfde principe gewerkt als bij groene stroom. Elke m3 aardgas wordt gecompenseerd door de productie van een m3 groengas. Oftewel, de bussen rijden op aardgas, waarbij borg wordt gestaan dat op een andere plek groengas wordt geleverd.

Op diverse fronten zorgt de overstap naar gasbussen voor winst. Wanneer de volledige overstap naar groengas is gerealiseerd, wordt een CO2-reductie behaald van 8600 ton per jaar. Bovendien daalt de uitstoot van fijn stof en NOx flink ten opzichte van de huidige situatie. De provincie Drenthe voldoet hiermee aan de strengste normen van dit moment.
Een ander bijkomend voordeel is dat gasbussen erg stil zijn.
Provincie:
Tag(s):