maandag, 3. november 2008 - 19:52

Drentse Technasiumscholen officieel van start

Hoogeveen

Vier Drentse scholen voor voortgezet onderwijs en de Stichting Technasium ondertekenen op donderdag 6 november het convenant Technasium. De ondertekening begint om 13.30 uur in de Ontvangstzaal van het provinciehuis in Assen en is het officiële startschot voor een ‘Technasiumnetwerk’ in Drenthe.

De Drentse Technasia zijn in nauwe samenwerking met de provincie Drenthe tot stand gekomen. Het Technasiumnetwerk bestaat uit het Roelof van Echten College in Hoogeveen, Hondsrug College te Emmen, De Nieuwe Veste te Coevorden, en het Dr. Nassau College in Assen. Stenden hogeschool (projectleiding), Technomatch en de provincie Drenthe versterken het netwerk. In samenwerking met de Stichting Technasium bieden de scholen vanaf het schooljaar 2009-2010 de nieuwe onderwijsvorm aan.

Met het Technasium spelen de scholen in op een grote belangstelling voor bèta en techniek onder leerlingen. De huidige natuurprofielen bieden veel theorie, maar missen verbondenheid met de praktijk en beroepsvoorbereiding.
Bijzonder onderdeel van de leerstroom is de introductie van het vak Onderzoek en Ontwerpen, dat vanaf klas 1 wordt gegeven. Leerlingen werken in groepsverband aan projectopdrachten die dicht bij de praktijk staan.

Met de opdrachten passen leerlingen theorie toe en ontwikkelen zij vaardigheden die gevraagd worden in de beroepspraktijk of vervolgopleiding. Op deze manier worden denken en doen aan elkaar gekoppeld en wordt de aansluiting met bedrijfsleven en vervolgonderwijs gezocht.

Gastheer van de middag is Eric van Oosterhout, burgemeester van de gemeente AA en Hunze. Hij begeleidt onder meer de openingshandeling. Leerlingen van de vier scholen hebben een kettingreactie gemaakt, die door de vier gemeenten en de provincie in werking wordt gezet.
Het programma bestaat verder uit een toespraak van gedeputeerde Anneke Haarsma, directeur van Nemo, Michiel Buchel, Hans van Prooijen van de Stichting Technasium en voorzitter van het drentse netwerk Kees Versteeg.

Daarnaast worden andere direct betrokken partijen uitgenodigd, die bereid zijn een actieve bijdrage te leveren aan de realisatie van het Technasium binnen het Drentse onderwijs. Het gaat hierbij onder meer om de gemeenten Assen, Emmen, Coevorden en Hoogeveen en een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven.
Provincie:
Tag(s):