dinsdag, 4. november 2008 - 15:32

Drie jaar cel en TBS voor moord op dochtertje

Staphorst

De meervoudige strafkamer van de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft een moeder uit Staphorst dinsdag 4 november veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf met TBS wegens moord en poging tot moord ten opzichte van haar kinderen. Dit heeft de rechtbank dinsdag laten weten.

Strop voor 4 kinderen
De vrouw wilde op 15 juli 2008 haar 4 kinderen om het leven brengen door hen aan een touw, geknoopt in de vorm van een strop, aan een traptrede in haar woning op te hangen. De dochter van 3 jaar is daardoor overleden. De rechtbank acht de vrouw daarom strafbaar wegens moord.

De dochter van 6 jaar en de zoon van 4 jaar hebben wel aan het touw gehangen, maar hebben het overleefd. De rechtbank acht de vrouw daarom strafbaar wegens tweemaal poging tot moord.

Geen poging tot moord op baby
Voor de baby van 6 maanden hing weliswaar een touw klaar, maar de vrouw was nog niet begonnen om de baby daaraan daadwerkelijk op te hangen. De rechtbank is daarom van oordeel dat er nog geen sprake is geweest van een begin van uitvoering en heeft de vrouw ten opzichte van de baby vrijgesproken van poging tot moord, hetgeen haar was tenlastegelegd.

Verminderd toerekeningsvatbaar
Uit de rapporten van de psychiater en de psycholoog is naar voren gekomen dat de vrouw ten tijde van het plegen van deze feiten leed aan een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. Op grond van de conclusies van deze deskundigen heeft de rechtbank de feiten aan de vrouw in verminderde mate toegerekend.

Omdat haar wel een verwijt kan worden gemaakt van de gepleegde feiten, legt de rechtbank haar wel een straf op. Het gaat immers om zeer ernstige feiten die een grote schok in de samenleving hebben veroorzaakt. Een zekere mate van vergelding is dan op zijn plaats.

Anderzijds heeft de rechtbank bij het bepalen van de strafmaat sterk rekening gehouden met de bijzondere persoonlijke omstandigheden van de vrouw, die behandeling noodzakelijk maken.

Risico herhaling
Vanwege die noodzakelijk geachte behandeling en het ingeschatte risico op herhaling heeft de rechtbank haar daarbij de maatregel van terbeschikkingstelling (TBS) opgelegd, met bevel dat zij van overheidswege zal worden verpleegd.
Provincie:
Tag(s):