donderdag, 20. maart 2008 - 9:43

Drie meldingen elektro-magnetische straling in Zwolle

Zwolle

De GGD IJssel-Vecht fungeert als meldpunt voor meldingen en klachten van inwoners van Zwolle over elektromagnetische straling van antennemasten. Op verzoek van de gemeente Zwolle rapporteert de GGD jaarlijks over deze meldingen. Het eerste rapport dat gaat over 2007, is gereed en aangeboden aan de gemeente. Er waren in 2007 drie meldingen.

Meting
Op basis van een melding zijn metingen verricht rond Werkeren in Stadshagen en daaruit bleek dat de straling ruim binnen de norm blijft.

Informatieavond
De gemeente heeft in december 2007 op basis van klachten over plaatsing van een UMTS-mast een informatieavond gehouden waar omwonenden geïnformeerd zijn en vragen konden stellen over de effecten van elektromagnetische straling op de gezondheid.
Provincie:
Tag(s):